bip

Biuletyn Informacji Publicznej

Formularz zgłoszenia

Zasady przyjmowania zgłoszeń określone są w dokumencie „POLITYKA I PROCEDURY ZGŁASZANIA NIEZGODNOŚCI (PPZN) W POWIATOWYM CENTRUM POMOCY RODZINIE W POWIECIE WARSZAWSKIM ZACHODNIM”, opartej na Dyrektywie Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2019/1937 z 23 października 2019 r. w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii (Dz. U. UE z 26.11.2019).

Zapewniamy poufność wszystkim zgłaszającym Sygnalistom i osobom objętym zgłoszeniem. Fakt odebrania przekazanej informacji zostanie potwierdzony zgłaszającemu w ciągu 7 dni, w przypadku udostępnienia przez tę osobę danych kontaktowych – email lub numer telefonu.

Polityka i procedury zgłaszania niezgodności (PDF).

Formularz internetowy 

Wyślij wiadomość, wypełniając poniższy formularz – podanie danych osobowych, adresu email i numeru telefonu nie jest wymagane.

W celu umożliwienia skutecznego rozpatrzenia zgłoszenia w przekazanej informacji warto zawrzeć odpowiedzi na jak najwięcej z poniższych pytań:
  • Co się wydarzyło?
  • Gdzie? 
  • Kiedy?
  • Jak?
  • Jakie metody, narzędzia lub systemy wykorzystano do popełnienia możliwego naruszenia?
  • Jaki był lub mógł być motyw?
  • Kto był zaangażowany?
Potwierdzam iż zapoznałem/am się z „Polityką i procedurami zgłaszania niezgodności (PPZN) w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie  w Powiecie Warszawskim Zachodnim”, i akceptuję wszystkie jej postanowienia.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych, w związku z realizacją zgłoszenia. Zostałem/am poinformowany/a, że Administratorem danych osobowych w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Powiecie Warszawskim Zachodnim, ul. Poznańska 131A, 05-850 Ożarów Mazowiecki; podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do przetworzenia zapytania; dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji zgłoszenia i przechowywane w czasie niezbędnym do realizacji celu, dla którego zostały podane; bez wyraźnej zgody dane osobowe nie będą udostępniane innym odbiorcom danych; osoba, której dane dotyczą, ma prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Oświadczam iż jestem świadomy/a odpowiedzialności karnej za przekazanie fałszywych danych, i że załączone przeze mnie informacje  i dokumenty do mojego zgłoszenia są zgodne z prawdą.
Podmiot udostępniający informację: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
Data wytworzenia informacji: 21.12.2021 09:59:40
Osoba wprowadzająca informację: administrator_serwisu
Data ostatniej modyfikacji: 25.01.2022 08:19:20
Data publikacji informacji: od 21.12.2021 09:59:40
Liczba odsłon: 0
Pokaż rejestr zmian
Data Osoba dokonująca zmiany Opis zmiany
25.01.2022 08:19:20 admin_vobacom edycja strony
20.01.2022 12:59:49 admin_vobacom edycja strony
20.01.2022 11:01:03 admin_vobacom edycja strony
20.01.2022 09:48:04 admin_vobacom edycja strony
20.01.2022 09:47:43 admin_vobacom edycja strony
21.12.2021 10:02:36 admin_vobacom edycja strony
21.12.2021 09:59:40 administrator_serwisu strona została dodana