bip

Biuletyn Informacji Publicznej

Zamówienia publiczne

Zapytanie ofertowe z dnia 29 listopada 2023 r.

Na podstawie § 3 ust. 3a obowiązującej w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Powiecie Warszawskim Zachodnim Procedury udzielania zamówień publicznych o wartości szacunkowej mniejszej niż 130 000,00 złotych, zapraszamy do złożenia oferty na świadczenie usług medycznych w zakresie medycyny pracy w 2024 r. zgodnie z przedstawionym w Zapytaniu opisem przedmiotu zamówienia.

Data zamieszczenia ogłoszenia na stronie BIP Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Powiecie Warszawskim Zachodnim  – 29 listopada 2023 r.

Załączniki do pobrania:

Zapytanie Ofertowe

Wzór formularza oferty - WORD

UWAGA!!! dodatkowe informacje (06.12.2023) na wniosek

Dane dotyczące zakładu pracy i zagrożeń

 

 

Rozstrzygnięcie postępowania z dnia 29 listopada 2023 r.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Powiecie Warszawskim Zachodnim zawiadamia o wyborze oferty:

Zawiadomienie o wyborze oferty

Rozeznanie rynku z dnia 5 grudnia 2022 r.

Na podstawie § 3 ust. 3a obowiązującej w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Powiecie Warszawskim Zachodnim Procedury udzielania zamówień publicznych o wartości szacunkowej mniejszej niż 130 000,00 złotych, zapraszamy do złożenia oferty na świadczenie usług medycznych w zakresie medycyny pracy w 2023 r. zgodnie z przedstawionym w Rozeznaniu runku opisem przedmiotu zamówienia.

Data zamieszczenia ogłoszenia na stronie BIP Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Powiecie Warszawskim Zachodnim  – 5 grudnia 2022 r.

Załączniki do pobrania:

Rozeznanie rynku

Wzór formularza oferty - WORD

Rozstrzygnięcie postępowania z dnia 5 grudnia 2022 r.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Powiecie Warszawskim Zachodnim zawiadamia o wyborze oferty:

Zawiadomienie o wyborze oferty

 

Rozeznanie rynku z dnia 29 listopada 2021 r.

Na podstawie § 3 ust. 3a obowiązującej w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Powiecie Warszawskim Zachodnim Procedury udzielania zamówień publicznych o wartości szacunkowej mniejszej niż 130 000,00 złotych, zapraszamy do złożenia oferty na świadczenie usług medycznych w zakresie medycyny pracy w 2022 r. zgodnie z przedstawionym w Rozeznaniu runku opisem przedmiotu zamówienia.

Data zamieszczenia ogłoszenia na stronie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Powiecie Warszawskim Zachodnim  – 29 listopada 2021 r.

Załączniki do pobrania:

Rozeznanie rynku

Wzór formularza oferty - WORD

Rozstrzygnięcie postępowania z dnia 29 listopada 2021 r.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Powiecie Warszawskim Zachodnim zawiadamia o wyborze oferty:

Zawiadomienie o wyborze oferty

Zaproszenie do złożenia oferty z dnia 22 września 2021 r.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Powiecie Warszawskim Zachodnim zaprasza do złożenia oferty na wykonanie usługi przygotowania, dostawy i podawania posiłków podczas konferencji organizowanej w ramach Programu Osłonowego „Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie” pod tytułem: Bezpieczne dzieci dziś – wolne od przemocy wnuki jutro, współfinansowanego ze środków Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej, zgodnie z przedstawionym w Zaproszeniu do złożenia oferty opisem przedmiotu zamówienia.

Data zamieszczenia ogłoszenia na stronie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Powiecie Warszawskim Zachodnim  – 22 września 2021 r.

Załączniki do pobrania:

Zaproszenie do złożenia oferty

Wzór formularza oferty - WORD

Rozstrzygnięcie postępowania z dnia 22 września 2021r.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Powiecie Warszawskim Zachodnim zawiadamia o wyborze oferty:

Zawiadomienie o wyborze oferty

 

Zaproszenie do złożenia oferty z dnia 17 sierpnia 2021 r.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Powiecie Warszawskim Zachodnim zaprasza do złożenia oferty na przeprowadzenie zajęć „Porozumienie bez przemocy” dla młodzieży z Powiatu Warszawskiego Zachodniego, w ramach Programu Osłonowego „Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie” pod tytułem: Bezpieczne dzieci dziś – wolne od przemocy wnuki jutro, współfinansowanego ze środków Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej, zgodnie z przedstawionym w Zaproszeniu do złożenia oferty opisem przedmiotu zamówienia.

Data zamieszczenia ogłoszenia na stronie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Powiecie Warszawskim Zachodnim  – 17 sierpnia 2021 r.

Załączniki do pobrania:

Rozstrzygnięcie postępowania z dnia 17 sierpnia 2021r.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Powiecie Warszawskim Zachodnim zawiadamia o wyborze oferty:

Zawiadomienie o wyborze oferty

Ogłoszenie z dnia 8 grudnia 2020 r. i dodatkowe informacje do rozeznania zostały przeniesione w dniu 15 grudnia 2020 r. z archiwalnej strony PCPR

Ogłoszenie o zamówieniu o wartości nieprzekraczającej kwoty 30 000 Euro z dnia 8 grudnia 2020 r.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Powiecie Warszawskim Zachodnim zaprasza do złożenia oferty cenowej na świadczenie usług medycznych na wykonanie badań profilaktycznych z zakresu medycyny pracy w 2021 r. zgodnie z przedstawionym w zapytaniu cenowym opisem przedmiotu zamówienia.

Data zamieszczenia ogłoszenia na stronie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Powiecie Warszawskim Zachodnim  – 08 grudnia 2020 r.

Załączniki do pobrania:

Dodatkowe informacje do zapytania cenowego z dnia 8 grudnia 2020 r.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Powiecie Warszawskim Zachodnim związku z błędem pisarskim informuje, że z § 4 Zasady odpłatności za świadczenia medyczne zawartego w projekcie Umowy, wykreślony zostaje pkt 2.

Informacja z dnia 9 grudnia 2020 r.

Rozstrzygnięcie postępowania z dnia 8 grudnia 2020r.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Powiecie Warszawskim Zachodnim informuje, że umowa na świadczenie usług medycznych z zakresu BHP na okres od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r. zostanie zawarta z firma Biovena  Sp. z o.o. z siedzibą w Milanówku (05-822) przy ul. Mickiewicza 1.

Podmiot udostępniający informację: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
Data wytworzenia informacji: 23.11.2020 10:21:21
Osoba wprowadzająca informację: administrator_serwisu
Data ostatniej modyfikacji: 12.12.2023 13:31:07
Data publikacji informacji: od 23.11.2020 10:21:21
Liczba odsłon: 0
Pokaż rejestr zmian
Data Osoba dokonująca zmiany Opis zmiany
12.12.2023 13:31:07 Beata Majcher edycja strony
12.12.2023 13:28:28 Beata Majcher edycja strony
06.12.2023 14:59:50 Beata Majcher edycja strony
29.11.2023 12:24:18 Beata Majcher edycja strony
29.11.2023 12:21:08 Beata Majcher edycja strony
29.11.2023 12:14:16 Beata Majcher edycja strony
20.12.2022 13:53:58 Beata Majcher edycja strony
05.12.2022 13:30:50 Beata Majcher edycja strony
05.12.2022 13:28:05 Beata Majcher edycja strony
05.12.2022 13:25:43 Beata Majcher edycja strony
10.12.2021 15:46:00 Beata Majcher edycja strony
29.11.2021 11:59:58 Beata Majcher edycja strony
29.11.2021 11:58:21 Beata Majcher edycja strony
01.10.2021 13:10:46 Beata Majcher edycja strony
22.09.2021 15:56:28 Beata Majcher edycja strony
25.08.2021 13:02:17 Beata Majcher edycja strony
17.08.2021 14:14:30 Beata Majcher edycja strony
17.08.2021 14:04:16 Beata Majcher edycja strony
17.08.2021 14:01:58 Beata Majcher edycja strony
17.08.2021 13:57:14 Beata Majcher edycja strony
17.08.2021 13:51:15 Beata Majcher edycja strony
04.01.2021 15:12:58 Beata Majcher edycja strony
04.01.2021 15:08:11 Beata Majcher edycja strony
21.12.2020 16:34:05 Beata Majcher edycja strony
21.12.2020 16:31:41 Beata Majcher edycja strony
21.12.2020 16:30:00 Beata Majcher edycja strony
21.12.2020 16:21:09 Beata Majcher edycja strony
21.12.2020 16:10:40 Beata Majcher edycja strony
21.12.2020 16:05:45 Beata Majcher edycja strony
21.12.2020 15:54:18 Beata Majcher edycja strony
21.12.2020 15:53:35 Beata Majcher edycja strony
21.12.2020 15:52:14 Beata Majcher edycja strony
21.12.2020 15:51:53 Beata Majcher edycja strony
21.12.2020 15:00:04 Beata Majcher edycja strony
21.12.2020 14:58:35 Beata Majcher edycja strony
16.12.2020 10:15:35 administrator_serwisu edycja strony
16.12.2020 10:15:16 administrator_serwisu edycja strony
16.12.2020 09:44:02 administrator_serwisu edycja strony
23.11.2020 10:21:21 administrator_serwisu strona została dodana