bip

Biuletyn Informacji Publicznej

Ochrona danych osobowych

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – RODO) (Dz. Urz. UE L 2016 Nr 119, s.1) informuję, że:

Administratorem Danych Osobowych zbieranych w ramach wykonywania zadań związanych z działalnością POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE w Powiecie Warszawskim Zachodnim, jest POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim przy ul. Poznańskiej 131 A, reprezentowane przez Dyrektora Barbarę Gębala.

Zbierane dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a-f RODO w celach realizacji zadań określonych przepisami prawa i nie będą udostępniane podmiotom innym, niż upoważnione na podstawie przepisów prawa.

Podawanie danych w zakresie wymaganym obowiązującymi przepisami prawa jest obowiązkowe. W pozostałych przypadkach podawanie danych osobowych ma charakter dobrowolny.

Każda osoba, której dane dotyczą ma prawa gwarantowane zapisami RODO które są respektowane przez POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE. W szczególności mogą Państwo zgłosić sprzeciw wobec pewnych sposobów przetwarzania danych osobowych na przykład przetwarzanych na podstawie dobrowolnej zgody wyrażonej przez Państwa. Ponadto posiadają Państwo prawo do żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych oraz możliwości ich modyfikacji, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, jeżeli nie zabraniają tego przepisy prawa.

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE POWIECIE WARSZAWSKIM ZACHODNIM

Ze względu na fakt, że od dnia 25 maja 2018 roku obowiązują przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Powiecie Warszawskim Zachodnim, zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 w/w rozporządzenia, informuje o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych.

Pełna treść KLAUZULI INFORMACYJNEJ O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH znajduje się w poniżej zamieszczonym pliku.

Podmiot udostępniający informację: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
Data wytworzenia informacji: 23.11.2020 10:24:18
Osoba wprowadzająca informację: administrator_serwisu
Data ostatniej modyfikacji: 16.12.2020 09:51:47
Data publikacji informacji: od 23.11.2020 10:24:19
Liczba odsłon: 0
Pokaż rejestr zmian
Data Osoba dokonująca zmiany Opis zmiany
16.12.2020 09:51:47 administrator_serwisu edycja strony
23.11.2020 12:05:59 administrator_serwisu edycja strony
23.11.2020 12:04:17 administrator_serwisu edycja strony
23.11.2020 11:58:30 admin_vobacom edycja strony
23.11.2020 11:54:07 admin_vobacom edycja strony
23.11.2020 11:23:24 administrator_serwisu edycja strony
23.11.2020 10:24:18 administrator_serwisu strona została dodana