bip

Biuletyn Informacji Publicznej

Deklaracja dostępności

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Powiecie Warszawskim Zachodnim zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej https://pcpr.pwz.pl.

Data publikacji strony internetowej: 2020-09-15.
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-09-15.

Strona internetowa jest zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

 1. materiały opublikowane zostały na stronie internetowej przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej,
 2. są obszerne, a ich opracowaniem zajmowały się różne wydziały i instytucje,
 3. pochodzą z różnych źródeł, co może się zdarzyć, że nie wszystkie pliki będą w pełni dostępne, np. może w nich brakować nagłówków lub opisów alternatywnych do tabel i grafik,
 4. opublikowane filmy nie posiadają napisów tekstowych, ponieważ są zaciągane z serwisu zewnętrznego YouTube.
 5. mogą zdarzyć się sytuacje, że pomimo starań redaktorów serwisu:
  • cel linku nie jest odpowiednio określony,
  • opublikowany załącznik może nie posiadać informacji na temat wielkości pliku czy formatu,
  • pewne grafiki nie zawierają tekstów alternatywnych.

Informacje zamieszczone na stronie internetowej są na bieżąco aktualizowane przez Redaktorów. Staramy się zapewnić dostępność strony internetowej, jednak jeżeli znajdziesz błędy lub masz uwagi prosimy o kontakt pod adres e-mail: pcpratpwz [dot] pl

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-09-23.

Deklarację sporządzono na podstawie badania przeprowadzonego przez podmiot zewnętrzny: Firma Vobacom Sp. z o.o.

Firma skorzystała z dostępnego narzędzia do oceny strony: http://checkers.eiii.eu z którego wynika, że strona internetowa https://pcpr.pwz.pl spełnia wymagania w 100%.

Informacja dla użytkowników niepełnosprawnych:

 1. Po witrynie można poruszać się także za pomocą klawiatury poprzez użycie klawisza tabulacji (Tab) oraz można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.
 2. Strona internetowa została zaprojektowana i zbudowana w taki sposób, aby jak największa liczba użytkowników mogła z niej swobodnie korzystać na różnych systemach operacyjnych i różnych przeglądarkach.
 3. Strona internetowa jest responsywna.
 4. Dla osób słabowidzących przeznaczona jest wersja o zwiększonym kontraście oraz możliwa jest też zmiana wielkości czcionki na stronie (przyciski funkcyjne w górnym pasku plus / minus).
 5. Strona internetowa posiada kontrast kolorystyczny pomiędzy tekstem a tłem na poziomie 4,5:1.
 6. Na stronie internetowej stosowany jest fokus (obramowanie) przy elementach interaktywnych.
 7. Staramy się, aby opublikowane treści na stronie internetowej były zrozumiałe dla wszystkich.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe:

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Beata Majcher, adres poczty elektronicznej:pcpratpwz [dot] pl
Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu: 22 733 72 50.
Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu czy opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji.

Żądanie powinno zawierać:

 • dane osoby zgłaszającej żądanie,
 • wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi,
 • sposób kontaktu.

Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.
Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Aplikacje mobilne: Obecnie nie udostępniamy żadnych aplikacji mobilnych.

Dostępność architektoniczna budynku:

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Powiecie Warszawskim Zachodnim
Tel.: 22 733 72 50
Fax.: 22 733 72 50
e-mail: pcpratpwz [dot] pl

Budynek jest dostępny dla osób z niepełnosprawnością. Przed budynkiem urzędu zostały wyznaczone i oznakowane miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych. Wejście do budynku nie ma progu, a drzwi otwierają się automatycznie. Brak progu umożliwia wjazd osób na wózkach do budynku. W budynku znajduje się winda umożliwiająca wjazd do siedziby Centrum znajdującym się na 1 piętrze. W budynku znajduje się toaleta dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Podmiot udostępniający informację: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
Data wytworzenia informacji: 02.12.2020 09:45:04
Osoba wprowadzająca informację: administrator_serwisu
Data ostatniej modyfikacji: 19.02.2021 08:52:35
Data publikacji informacji: od 02.12.2020 09:45:05
Liczba odsłon: 0
Pokaż rejestr zmian
Data Osoba dokonująca zmiany Opis zmiany
19.02.2021 08:52:35 admin_vobacom edycja strony
19.02.2021 08:44:35 admin_vobacom edycja strony
07.01.2021 14:34:40 admin_vobacom edycja strony
16.12.2020 10:10:05 administrator_serwisu edycja strony
04.12.2020 09:22:01 administrator_serwisu edycja strony
04.12.2020 09:20:21 administrator_serwisu edycja strony
02.12.2020 09:46:15 administrator_serwisu edycja strony
02.12.2020 09:45:04 administrator_serwisu strona została dodana