bip

Biuletyn Informacji Publicznej

Instrukcja korzystania z BIP

Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198) nakłada na administracje publiczną obowiązek udostępniania informacji za pomocą publikatora teleinformatycznego zwanego Biuletynem Informacji Publicznej.

Biuletyn niniejszy został utworzony zgodnie z wymogami określonymi w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 maja 2002 r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej (Dz. U. Nr 67, poz.619) i jest dostępny całodobowo pod adresem internetowym: http://www.bip.pcpr.pwz.pl

Informacja publiczna dotycząca Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Powiecie Warszawskim Zachodnim została podzielona na poszczególne kategorie. Każda z kategorii została uszczegółowiona, kolejne poziomy menu pokazują się po ustawieniu kursora myszki na dziale głównym.

Wybór interesującej informacji dokonywany jest, podobnie jak w przypadku każdej innej strony internetowej, przez naciśnięcie "przycisku" opisującego daną informację.

Każda informacja, która jest publikowana w Biuletynie Informacji Publicznej jest identyfikowana poprzez określenie  daty oraz osoby, które są odpowiedzialne za:

  • wytworzenie informacji
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP
  • zaakceptowanie treści informacji
  • ostatnią zmianę treści informacji

Na stronie znajdują się przyciski ekranowe umożliwiające bezpośredni dostęp do strony głównej BIP pod adresem: www.bip.pcpr.pwz.pl oraz strony głównej serwisu internetowego Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Powiecie Warszawskim Zachodnim pod adresem: www.pcpr.pwz.pl

Biuletyn posiada także wyszukiwarkę kontekstową, pozwalającą na dotarcie do szukanej informacji po podaniu wyrazu (lub jego części) wchodzącego w skład szukanego tekstu.

Podmiot udostępniający informację: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
Data wytworzenia informacji: 02.12.2020 09:49:00
Osoba wprowadzająca informację: administrator_serwisu
Data ostatniej modyfikacji: 16.12.2020 10:09:43
Data publikacji informacji: od 02.12.2020 09:49:00
Liczba odsłon: 0
Pokaż rejestr zmian
Data Osoba dokonująca zmiany Opis zmiany
16.12.2020 10:09:43 administrator_serwisu edycja strony
02.12.2020 10:24:15 administrator_serwisu edycja strony
02.12.2020 10:23:24 administrator_serwisu edycja strony
02.12.2020 10:23:10 admin_vobacom edycja strony
02.12.2020 10:22:26 admin_vobacom edycja strony
02.12.2020 09:49:00 administrator_serwisu strona została dodana